Your Past Life Coach är en sida om tidigare liv och regressionsterapi.

LenaLena Ellingsson är Regressionsterapeut.
Hon har ett företag som heter The Inner Source där hon jobbar som Livsvägledare med olika typer av verktyg varav Regressionsterapi är ett.

Hon har en teknisk bakgrund och är utbildad webbdesigner, karttekniker och nätverksoperatör.

Andra utbildningar och verktyg i hennes verksamhet är Astrologisk Psykologi, Numerologi, vägledande samtal, andlig och medial vägledare, massageterapeut, Auraförmedlare och översättning.

Vill du veta mer om Lena Ellingsson kan du läsa här.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.